முஹம்மத் றிழா

அணிந்துரை – முரண்பாடுகளை கையாளுதல்

முரண்பாடுகளைக் கையாளுதல் என்ற நண்பர் முஹம்மத் றிழாவின் இந்த நூல் வெளிவரும் சந்தர்ப்பமும் சூழ்நிலையும் கருத்தூன்றிக் கவனிக்கத்தக்கவை. Advertisements

September 29, 2013 · Leave a comment

விலங்கிடப்பட்டிருந்த நாட்கள் கவிதைத் தொகுதி வெளியீட்டு

ஜிஃப்ரி ஹாஸன் எழுதிய விலங்கிடப்பட்டிருந்த நாட்கள் கவிதைத் தொகுதி வெளியீட்டு விழா 2013.07.07 அன்று 

September 29, 2013 · Leave a comment

சிங்கள மதவாதம் இன்று ஏற்பட்ட புதிதானதொன்றல்ல

சிங்கள மதவாதம் இன்று ஏற்பட்ட புதிதானதொன்றல்ல. இலங்கையில் பௌத்த மறுமலர்ச்சிக்கு உழைத்தவர்கள் முதற்கொண்டு தீவிர சிந்தனை

September 29, 2013 · Leave a comment

மக்களிடம் அரசியல் அறிவை ஊட்ட வேண்டும்

இலங்கையில் உக்கிரமடைந்துள்ள முஸ்லிம் விரோத சக்திகளின் செயற்பாடுகளுக்கு எதிராக அறிக்கை விடுவதுடன் முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகள் குறுகிப்போய்யுள்ளார்கள்.

September 29, 2013 · Leave a comment

எதிர்பாராத நிலையில் தோன்றும் தலைமைத்துவம்

பாதுகாப்பு ஏற்பாட்டை மேற்கொள்ளாது இருந்த சமூகம், முரண்பாடு ஒன்றை சந்திக்கும் போது அம்முரண்பாட்டை கையாள அச்சமூகத்திலிருந்து சிலர் முன்வருவர்.

September 29, 2013 · Leave a comment

அர்த்தமில்லாத தீர்மானங்களால் காலத்தை வீணடிப்பது மடமையே

வட மாகாண சபைத் தேர்தலும் ஆட்சியமைப்பும் பலரின் எதிர்பார்ப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளதை அவதானிக்க முடிகிறது.

September 20, 2013 · Leave a comment

முரண்பாடுகளை கையாளுதல் – எனது நூலின் முன்னுரை

உலகில் மனிதர்கள் வெவ்வேறு சிந்தனைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்கின்றனர். புதிய சிந்தனைகளை உருவாக்குகின்றனர். அதை வளர்க்கின்றனர்.

August 29, 2013 · Leave a comment